Tierra Verde...srdeční záležitost...Sdílíme jejich filozofii...fandíme jim.

Výrobky, které vyrábí vyjadřují jejich (náš) pohled na svět. Vznikají s láskou, vášní a radostí a jsou zhmotněním jejich filozofie. Díky nim společně tvoříme ( my všichni) svět, ve kterém si přejeme žít. Vytváří nástroje pro uvědomělý život. Společně chceme být průvodcem na vaší cestě k zodpovědnému a vědomému žití. Víme, že každý čin se počítá a opíráme se o vaši důvěru a podporu.

I zde si dovolím kopírovat přímo jejich slova, neboť lépe bychom to nedokázali vyjádřit:

V Tierra Verde žijeme podle principů skutečně ekologického života, tedy True Eco. Hledáme souvislosti, zkoumáme podstatu ekologických problémů a nacházíme jejich řešení. Vyhodnocujeme a upravujeme je podle nových zkušeností a znalostí. V rychle se měnícím světě propracováváme další postupy a jsme v tom důslední a nekompromisní. True Eco tak tvoří jednoduchý, ale promyšlený rámec, v němž se všechny naše aktivity odehrávají. Výsledkem je 200 produktů téměř 100% rozložitelných v přírodě, jejichž prostřednictvím vám pomáháme žít ohleduplněji, šetrněji a udržitelněji.

Děkujeme, že jste...